Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Kierownik: Dr hab. n. med. Iwona Ignyś, prof. UM

Dr n. med. Iwona Bączyk
Dr n. med. Beata Klincewicz
Piel. Maria Kolasińska-Pieprzyk

W Pracowni przeprowadzane są badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci.

W Pracowni wykonywane są następujące procedury:

  • endoskopia diagnostyczna górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroduodenoskopia, kolonoskopia)
  • zakładanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG)
  • zakładanie przezskórnej endoskopowej jejunostomii (PEG with jejunal extension)
  • usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego
  • polipektomie w zakresie górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  • niszczenie zmian patologicznych górnego i dolnego przewodu pokarmowego techniką koagulacji
  • poszerzanie zwężeń przełyku
  • leczenie skleroterapią krwawienia z żylaków przełyku
  • śródoperacyjne endoskopowe badania przewodu pokarmowego
  • endoskopie diagnostyczne przez przetokę.

Dodaj komentarz