Wyniki kolokwiów

Wyniki kolokwium wstępnego i końcowego (wg numerów indeksów) będą zamieszczane w module AKSON platformy WISUS w zakładce „Materiały dydaktyczne” w ciągu 5 dni roboczych.