Prezentacje

Prezentowanie wyników badań – prezentacja

Staże naukowe – prezentacja

Jak badać dzieci (V Ogólnopolska Akademia Pediatrii, 21/1/2017)