Przygotowanie do 24-godzinnej pH-metrii przełykowej

W dniu założenia sondy pH-metrycznej pacjent powinien być na czczo.

Przez tydzień przed badaniem powinny zostać odstawione leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (inhibitory pompy protonowej, np. omeprazol).

Przestrzeganie powyższych zaleceń jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i dla najlepszej wiarygodności uzyskiwanych wyników.